Z |07 – 10.03.2023 | Mezinárodní subdodavatelský veletrh dílů, komponentů, modulů a technologií

Zuliefermesse je jedním z předních mezinárodních subdodavatelských veletrhů v Evropě. Každé dva roky je platformou pro subdodavatele zejména počátečních a středních výrobních fází i pro poskytovatele průmyslových služeb. Veletrh Zuliefermesse 2023 se svojí kompletní vystavovatelskou nabídkou opět stane místem setkávání osob s rozhodovací pravomocí a odborníků z oblasti obecného strojírenství a speciálního strojírenství, automobilového průmyslu a výroby dopravních prostředků, výroby nástrojů a dalších průmyslových odvětví.

Paralelně se uskuteční mezinárodní veletrh obráběcích strojů a automatizace výroby Intec.

Veletrhy Zuliefermesse a Intec společně tvoří veletržní kombinaci, která je v Evropě jedinečná a prezentuje celý průmyslový výrobní řetězec – od výchozích materiálů, dílů, komponentů a sestav až po výrobní technologie pro obráběcí, ablační a aditivní procesy a digitalizaci výroby. Uživatelé najdou řešení na míru pro všechny fáze od plánování a přípravy výroby přes vlastní výrobu a výrobní operativu až po finální distribuci.

Informace pro návštěvníky (PDF, 4 MB)

Zuliefermesse v kostce:

 • Termín konání veletrhu: 07. - 10.03.2023
 • Otevírací doba: 07. - 09.03.2023: 09:00 - 17:00 hodin
  10.03.2023: 09:00 - 16:00 hodin
 • Místo konání: Výstaviště Lipsko
  Messe-Allee 1, 04356 Lipsko
 • Paralelní akce: Intec: Mezinárodní veletrh obráběcích
  strojů a automatizace výroby
 • E-mail : info@zuliefermesse.de

VÝSTAVNÍ SEKCE

Zuliefermesse se zaměřuje na dodávky pro strojírenství a výrobu strojírenských celků, pro automobilový průmysl a výrobu dopravních prostředků, jakož i pro výrobu nástrojů a další průmyslová odvětví.

- Díly a komponenty
- Plnicí, spojovací a montážní procesy
- Materiály a polotovary
- Technologické subdodávky
- Nástroje a pracovní prostředky pro výrobu dodavatelských dílů a modulů
- Elektrotechnika / elektronika – jednotlivé díly, komponenty, procesy výroby, zušlechťování, montáž a testování
- Průmyslové služby
- Informace, organizace, poradenství

CÍLOVÉ SKUPINY NÁVŠTĚVNÍKŮ

NÁVŠTĚVNICKÉ BRANŽE

- Výroba strojů, strojírenských celků a nástrojů
- Automobilový průmysl a výroba dopravních prostředků
- Ostatní průmyslová odvětví (např. elektrotechnika/ elektronika, výstavba energetických zařízení, technologie a zpracování plastů, zemědělské stroje, letectví, zdravotnická technika, optický průmysl, výroba kolejových vozidel)
- Služby pro průmysl

KOMPETENTNÍ NÁVŠTĚVNÍCI

- Jednatelé společností
- Vrcholový management
- Nákup a zásobování
- Výroba a příprava výroby
- Výzkum, vývoj a design
- Zajištění kvality
- Údržba a logistika

ODBORNÝ PROGRAM

Průmyslová výroba čelí velkým výzvám. Specializovaný program Intec a Zuliefermesse tento fakt reflektuje a v různých formátech nabízí mezioborové informace a orientaci v aktuálních tématech dneška využitelnou pro každodenní firemní praxi.

ODBORNÁ SYMPÓZIA, KONFERENCE, WORKSHOPY
Přenos znalostí a inovací mezi výzkumem, průmyslem a podniky
SPECIÁLNÍ PŘEHLÍDKY A FÓRA JAKO HOTSPOT PRO NOVÉ TECHNOLOGIE
Aditivní výroba – Senzory – Produkční řetězec výroby palivových článků
FÓRA VYSTAVOVATELŮ
Důraz je zde kladen na vaše projekty – přímo a aplikačně orientované z každodenního obchodního života
KONTAKTNÍ-OBCHODNÍ SCHŮZKY
Ve spolupráci se saskými partnerskými subjekty Enterprise European Network – zprostředkování B2B kontaktů předem a obchodní jednání přímo na veletrhu
MEZINÁRODNÍ HOSPODÁŘSKÁ FÓRA
Ve spojení s Agenturou pro hospodářský rozvoj Saska a mezinárodními partnery projektu

CENY VELETRŽNÍ PLOCHY 2023

 Přihláška do 14.10.2022Přihláška od 15.10.2022
Řadový stánek156,00 €/m²166,00 €/m²
Rohový stánek166,00 €/m²176,00 €/m²
Poloostrovní stánek176,00 €/m²186,00 €/m²
Ostrovní stánek179,00 €/m²189,00 €/m²

Ceny neobsahují:

- AUMA příspěvek: 0,60 €/m²
- Mediální balíček: 210,00 €*
- Marketingový poplatek: 195,00 €**
- Zákonná daň z přidané hodnoty

* Zápis do adresáře vystavovatelů a produktů, stejně jako do Intec a Z App
** zahrnuje poskytování reklamních materiálů a pozvánek pro zákazníky každému vystavovateli/spoluvystavovateli bez dalších nákladů

NABÍDKY PRO STAVBU STÁNKU

Kompletní stánekPlochyCeny za stavbu stánku
COMFORT*8 – 20 m²125,00 €/m²
PROFI*20 – 35 m²142,00 €/m²
NEO KANTUS*20 – 35 m²164,00 €/m²

* Podrobný popis kompletních stánků naleznete na našich německých a anglických webových stránkách.

FAKTA A ČÍSLA 2019

Veletrh Zuliefermesse se naposledy konal jako prezenční akce v roce 2019 společně s veletrhem Intec. V roce 2021 se Intec/Z-connect konal jako digitální veletrh.

VYSTAVOVATELÉ 2019
NÁVŠTĚVNÍCI 2019

KONTAKT

LIPSKÉ VELETRHY
Výhradní zastoupení pro Česko a Slovensko
Přemyslovská 32, 130 00 Praha 3
Telefon: +420 222 734 483, info@lipskeveletrhy.cz
www.zuliefermesse.de , www.leipziger-messe.de