Z | 11. – 14.03.2025 | Międzynarodowe Targi Poddostawców: Części, Podzespoły, Moduły, Technologie

Targi Z należą do grona wiodących imprez wystawienniczych dla przemysłu poddostawczego w Europie. Impreza ta organizowana jest w cyklu dwuletnim i stanowi platformę spotkań dla firm poddostawczych niskiego i średniego szczebla oraz dla dostawców usług przemysłowych. W 2025 roku targi Z prezentować będą bogatą ofertę produktów i usług i po raz kolejny stanowić będą istotne miejsce spotkań dla osób decyzyjnych oraz specjalistów z branży budowy maszyn, urządzeń i narzędzi, przemysłu motoryzacyjnego i budowy pojazdów oraz innych gałęzi przemysłu.

W tym samym terminie odbywać się będą Międzynarodowe Targi Obrabiarek, Technologii i Automatyzacji Produkcji Intec oraz Międzynarodowe Targi Szlifowania i Ostrzenia Narzędzi GrindTec.

Targi Z, Intec i GrindTec tworzą wspólnie jedyne w swoim rodzaju trio targowe w Europie, prezentujące kompletny łańcuch wartości dodanej dla branży obróbki metali. Odwiedzający targi mają możliwość znalezienia dostosowanych do indywidualnych potrzeb rozwiązań dla wszystkich etapów produkcji, od planowania, przygotowania produkcji, poprzez procesy produkcyjne, po dystrybucję.

Pobierz arkusz informacyjny (PDF, 1 MB)

Najważniejsze informacje:

 • Termin: 11- 14.03.2025
 • Godziny otwarcia: 11- 13.03.2025: 09:00 - 17:00
  14.03.2023: 09:00 - 16:00
 • Miejsce: Leipziger Messe, Messe-Allee 1, 04356 Lipsk
 • Targi równoległe:
  • Intec - Międzynarodowe Targi Obrabiarek, Technologii i Automatyzacji Produkcji
  • GrindTec - Międzynarodowe Targi Szlifowania i Ostrzenia Narzędzi
 • E-Mail info@targilipskie.pl

OBSZARY WYSTAWIENNICZE

• części i podzespoły
• technologie łączenia i montażu
• materiały i półprodukty
• procesy jako usługa podwykonawstwa technologicznego
• narzędzia i urządzenia do produkcji części, podzespołów i modułów
• elektrotechnika/elektronika – części, podzespoły, procesy produkcyjne, uszlachetniania, montażu i testowania
• usługi przemysłowe
• organizacje, doradztwo, media

ODWIEDZAJĄCY

REPREZENTOWANE BRANŻE:

• budowa maszyn, urządzeń i narzędzi
• przemysł motoryzacyjny i budowy pojazdów
• inne gałęzie przemysłu (np. elektrotechnika/elektronika, budowa elektrowni, przemysł tworzyw sztucznych, budowa maszyn rolniczych, przemysł lotniczy, medyczny, optyczny i kolejowy)
• usługi dla przemysłu

Do grona odwiedzających należy kadra menadżerska oraz specjaliści z działów:

• zakupów i zaopatrzenia
• produkcji
• badań i rozwoju oraz budownictwa
• kontroli jakości
• zachowania ruchu i logistyki

PROGRAM TARGÓW

Produkcja przemysłowa stoi obecnie przed istotnymi wyzwaniami, determinowanymi aktualnymi wydarzeniami politycznymi i gospodarczymi. Najważniejsze aspekty i problemy, z jakimi boryka się obecnie branża omówione zostaną podczas targów Z i Intec w ramach programu towarzyszącego.

SYMPOZJA, KONFERENCJE, WARSZTATY

Transfer znalostí a inovací mezi výzkumem, průmyslem a hospodářstvím

NOWE TECHNOLOGIE - WYSTAWY SPECJALNE I FORA

produkcja addytywna - digitalizacja - łańcuch wartości dodanej w produkcji ogniw paliwowych

FORUM WYSTAWCÓW

prezentacja oferowanych przez wystawców najnowszych produktów i rozwiązań dla branży

CONTACT-BUSINESS Meetings

giełda kooperacji organizowana we współpracy z saksońskimi partnerami sieci Enterprise European Network - nawiązywanie kontaktów B2B przed targami - spotkania biznesowe podczas targów

MIĘDZYNARODOWE SPOTKANIA BIZNESOWE

organizowane we współpracy z Saksońską Agencją Wspierania Gospodarki oraz innymi organizacjami partnerskimi

CENY ZA POWIERZCHNIĘ WYSTAWIENNICZĄ & ZABUDOWĘ

Rodzaj stoiskaZgłoszenie do 14.10.2024Zgłoszenie od 15.10.2024
stoisko szeregowe166,00 €/m²176,00 €/m²
stoisko narożne176,00 €/m²186,00 €/m²
stoisko czołowe186,00 €/m²196,00 €/m²
stoisko wyspowe189,00 €/m²199,00 €/m²
zabudowa stoiskaod 136,00 €/m² 

Do w/w cen należy doliczyć:

- niemiecki podatek targowy AUMA: 0,60 €/m²
- wpis do katalogu wystawców: 230,00 €*
- zryczałtowana opłata reklamowa: 215,00 €**
- należny niemiecki podatek VAT

* wpis do katalogu wystawców oraz do aplikacji targów Intec, Z i GrindTec
** każdy wystawca/podwystawca otrzymuje materiały promocyjne oraz zaproszenia dla klientów bez dodatkowych kosztów

* Szczegółowy opis każdej z w/w opcji zabudowy stoiska znajduje się na naszych stronach internetowych w języku niemieckim i w języku angielskim .

WYNIKI TARGÓW Z 2023

KONTAKT

Targi Lipskie Polska Sp. z o.o.
ul. Jana Olbrachta 29/5, 01-102 Warszawa
tel.: 22 414 44 71, 73
Email: info@targilipskie.pl
www.zuliefermesse.de